• Meditaties jubileumweek 1 jarig bestaan van de online retraite


    Meditaties beluisteren

Meditaties beluisteren op je eigen moment

Wil je op je eigen moment een meditatie doen, of de mediaties nog een keer beleven? Kijk dan hieronder en kies een van de insprirerende meditaties of themasessies. Laat je meenemen in een onderwerp of thema en oefen mee in mindfulness!

Thema-sessies online retraite
'Wat is stilte en wat doet stilte?'

Themasessie 9 april met Joke van der Zwaan

Misschien is er wel niets te zeggen over wat stilte is, kan je het alleen ervaren. En toch, toen ik gevraagd werd een praatje te houden en meditatie te begeleiden, kwam dit thema direct in mijn gedachten. Ik probeer iets van mijn ervaring met stilte te vertellen en verder maak ik graag gebruik van de wijsheid uit het Zen Boeddhisme en de Zazen, de meditatievorm die ik zelf al meer dan 30 jaar beoefen.  

Stilte en waken als protest tegen kruisraketten in de jaren 80: Een ervaring die mij lang zal bijblijven is deze door de Franciscaanse vredeswacht georganiseerde stille tochten en wakes voor vrede. Dag in dag uit op dezelfde tijden in stilte lopen naar de militaire basis in Woensdrecht met witte hesjes aan met het ban-de-bom tekeningetje erop. Soms met honderden mensen en soms met 2 of zelfs soms alleen. Maar het ging altijd door. Daar ervaarde ik dat door stilte ook een enorme kracht en tegelijkertijd mildheid en vooral verbondenheid beleefd kan worden. En dat is wat ik ook ervaar door onze dagelijkse online meditaties welke we al zo lang samen beoefenen.

Stilte beleven als er geen geluid is: In mindfulness oefenen we regelmatig met ZIJN met geluid. Wellicht kan er toch ook stilte ervaren worden wanneer we geluiden puur kunnen horen als geluid, zonder er labels op te plakken of gedachten en oordelen over te hebben. Een mooie uitdaging, vind ik dit altijd.    

Stilte die als eenzaamheid wordt beleefd: Zeker in deze lange Corona lockdown, zullen veel mensen dit misschien ervaren. Zoals alleenstaande oudere mensen die hun kinderen en/of kleinkinderen zo lang niet mogen zien.

Stilte waarin je jezelf opsluit/terugtrekt: Alleen maar rust willen en jezelf verschuilen in de stilte. Hiervoor koos ik (on)bewust de eerste jaren dat ik leerde mediteren. Later durfde ik langzaamaan de innerlijke pijn en de pijn van de wereld te voelen en stapje voor stapje toe te laten in de Stilte in mij. Die Stilte krijgt nu steeds meer een ontvankelijke kwaliteit, is meer open, waardoor ik meer en meer ruimte en liefde in mijzelf ervaar. Dit vraagt nog constante oefening.  ‘Oefening baart kunst!’. Mindfulness, Zazen en inmiddels de wijsheid uit vele spirituele stromingen inspireren mij daar enorm bij.         

Stilte vanuit Zen Boeddhisme: Vorm is leegte en leegte is vorm is een van de bekendste Zen uitspraken en wordt beschreven in de hartsutra. Boeddha zei: “de mens lijdt. Waaraan lijdt de mens? Aan zijn gedachten. Ga de stilte/leegte in, voorbij aan je gedachten en je wordt bevrijd van het lijden.´ De hartsutra eindigt met de mantra: Gaté, gaté, para gaté, para sam gaté, bodhhi swaha. Voorbij, voorbij , totaal voorbij, nog voorbij aan het voorbij, zijn in heldere leegte”.
Het Zen Boeddhisme benadrukt dat we niet mediteren voor ons ‘ikje’, maar voor alle levende wezens.
Ik help mijzelf daar graag aan herinneren door regelmatig de Gelofte aan de mensheid te lezen.

Wil je deze downloaden? https://mahakarunachan.nl/wp-content/uploads/2010/12/08-Gelofte-aan-de-mensheid.pdf
Wil je diverse uitvoeringen van de mantra met zang en muziek beluisteren en een korte uitleg lezen? https://mantranita.jouwweb.nl/tekst-en-uitleg/gate-gate
Wil je de hartsutra in zijn geheel lezen? https://mahakarunachan.nl/wp-content/uploads/2010/12/01-Hartsutra-van-de-wijsheid.pdf

Ik begrijp het. Echt ! (?)

Themasessie 7 april met Fleur Helewaut

“Ik begrijp het“, hoe vaak heb je dat zinnetje al uitgesproken of te horen gekregen, al dan niet vergezeld van een begrijpend hoofdknikje?
Begrijpen, wat is dat dan precies? In welke mate kunnen we de ander echt begrijpen? Kunnen we eigenlijk wel iets echt begrijpen?
Of het nu vanuit contemplatieve, filosofische of communcatieve invalshoek is, dat korte zinnetje “ik begrijp het” is alvast de moeite om bij stil te blijven staan. We onderzoeken de verschillende dimensies en lagen, met als inspiratiebron…het dagdagelijkse leven!

“Ik begrijp het”, een zinnetje dat vaak uitgesproken wordt als empathische uiting. “Ik weet hoe je je voelt, ik begrijp waar je doorheen gaat”.
Maar is dat zo? Begrijpen we echt hoe de ander zich voelt, waar de ander doorheen gaat?
Wanneer we spreken over empathie, dan spreken we vaak over in de ander zijn schoenen gaan staan. En ja, dat zal ons wel een blik gunnen op het perspectief van de ander en op zijn gevoelswereld, maar we zullen nooit de weg afgelegd hebben, die die schoenen al gewandeld hebben.

Zowel de cognitieve als affectieve dimensie van empathie zullen altijd onvolledig zijn. We zijn niet de ander, we kunnen ons wel een voorstelling maken van hoe het zou zijn om de ander te zijn. Een voorstelling is altijd onaf en gekleurd door onze eigen levenservaringen. Het is ook dankzij die eigen levenservaringen dat we ons een beeld kunnen vormen van waar de ander doorheen gaat, empathie is altijd een stuk verbeelding en identificatie.

Empathie is een mooie balansoefening tussen het gemeenschappelijke en het unieke. Vele ervaringen in het leven behoren tot de gedeelde menselijkheid en tot daar kunnen we makkelijk begrijpen, maar de precieze invulling en kleur van die ervaring is voor iedere mens uniek en daar zal een grens van begrijpen liggen. Deze grens erkennen is ook een vorm van respect en het behoedt ons om de ervaring van de ander te gaan minimaliseren of anders te gaan invullen.
Dus hoe kunnen we “ik begrijp het” anders gaan formuleren?
Een oefening voor eenieder van ons.

Ook bij de filosofen wordt begrijpen hoog in het vaandel gedragen. Spinoza schreef “de hoogste activiteit die een mens kan bereiken is leren om te begrijpen, want begrijpen is vrij zijn.” Bij de filosofen gaat het begrijpen vooral samen met het blijven stellen van vragen, eerder dan het vinden van de antwoorden op die vragen. Het stellen van vragen is nooit eindig, het volledige begrijpen blijft ongrijpbaar. Begrijpen als een uitnodiging om vragen te blijven stellen, om verwonderd te blijven. Begrijpen dat niet alles te begrijpen valt en dat alles steeds in verandering is, dat er steeds nieuwe dingen ontdekt worden, nieuwe perspectieven ontstaan.

“Ik begrijp het” in onze meditatieve praktijk.
Meditatie wordt geassocieerd met tot inzicht komen, helder zien en een dieper begrijpen. Uiteraard kunnen we met die intentie gaan zitten en ongetwijfeld zullen er inzichten groeien. Maar kunnen we oefenen met een “no attachment to outcome”? Hoe sterk onze intentie ook is in het oefenen, er is geen garantie dat we tot inzichten komen, dat we onze binnenwereld en buitenwereld steeds beter zullen begrijpen,…Kunnen we in het oefenen ruimte blijven maken voor het niet-begrijpen, voor wat niet te vatten is, niet te grijpen is? En niet-begrijpen niet zien als een falen of een tekortkoming, maar als een onderdeel van de menselijke natuur. Begrijpen dat niet begrijpen erbij hoort.

Onbewuste keuzes en verdwalen in het midden

Themasessie woensdag 17 maart om 19.30 u. met Rob Vincken

Hoe we onze (keuze) vrijheid kwijtraken door onze neiging ons aan te passen.
En de kern van het probleem is dat we ons eigenlijk niet genoeg aanpassen....

De eenvoud van meditatie

Themasessie woensdag 10 maart met Henry Teitelbaum

Wat kan stilte bijdragen bij het mediteren?We mediteren hier al een hele tijd. Sommigen weken, maanden, velen zelfs al bijna een jaar. Samen.
Allerlei thema's. Omgaan met gedachten. Met emoties. Met pijn. Met rouw.
Elke begeleider doet dit vanuit het diepste van haar of zijn hart.

En tegelijkertijd kan mediteren ook zò eenvoudig zijn:
Kom zitten.
Kijk naar wat er is.
Kijk naar wat het met jou doet.
Wat leer je, wat ontdek je door keer op keer op keer dezelfde patronen, dezelfde reacties, dezelfde angsten te ervaren?

Stilte is de beste leraar.
Jij bent je eigen beste meditatie-leraar. Je beste levens-leraar.

Vanavond staan we stil bij ... stilte.

Geluk

Themasessie woensdag 3 maart met Beja Pingnet

Beja begeleidt de meditatie, aan de hand van enkele vragen over gelukkig zijn, kijken naar wat langs komt in je geest, en zijn bij wat is. Na de meditatie vertelt Beja:
Men zegt dat geluk te maken heeft met 3 factoren: genen, omstandigheden en mindset. Alleen aan onze mindset kunnen we zelf iets veranderen; daar wil ik het dan ook graag over hebben. Een leuke uitspraak die ik onlangs ben tegengekomen, is:

Wat we hebben, willen we niet (Beja maakt een beweging van wegduwen)
Wat we willen, hebben we niet (Beja maakt een grijpbeweging)

Zo zijn we altijd in beweging: er is altijd wel iets wat we niet hebben en wél willen; misschien hebben jullie dat zelf opgemerkt tijdens deze meditatie. Zo zijn we onverzadigbaar, altijd op weg naar meer, beter, verder en anders. Zo maken we onszelf ongelukkig.

De Vlaamse psychiater Dirk De Wachter schreef een boek “De kunst van het ongelukkig zijn”; op YouTube heb ik meerdere van zijn voordrachten beluisterd. Hij heeft het over de gewone dingen van het leven (de gewonigheid) met de vraag: “mogen die er ook zijn?  En verdriet, mag dat er zijn?”

Het basisboek over Mindfulness van Jon Kabat-Zinn heeft de titel “Full Catastrophe Living”, Leven in de catastrofe van het leven; Mindfulness gaat over de moeilijke dingen in het leven; die horen erbij.
Ik ben ook gaan zoeken bij Mindfulness Teachers naar wat zij zeggen over geluk. Bij Thich Nhat Hanh vind ik: “Meditatie brengt geluk, omdat je meester bent over jezelf, over je gedachten en gevoelens”*.

Dat kan ik goed herkennen; in mijn meditatie leer ik kijken naar alles wat langs komt in mijn geest, en daardoor word ik steeds minder meegesleurd door drama’s van gedachten en gevoelens.
Bij Edel Maex vind ik: “Misschien is geluk, blij zijn met de blije dingen en verdrietig zijn met de verdrietige dingen”*. Ook dat, vind ik heel mooi; ik word er helemaal blij van. Ik kan heel goed verdrietig zijn bij de moeilijke dingen in het leven. Heerlijk, zo kan ik, met mijn verdriet, toch gelukkig zijn!
Ik lees ook: “Als we stoppen met vechten tegen de lastige dingen, en met grijpen van de leuke dingen, veroorzaken we minder onheil voor onszelf en voor anderen”. Voor mij klopt dit helemaal. Ik zie hier nu meerdere mensen knikken; leuk, die herkenning.

* Ton Kamphof, Thich Nhat Hanh, Mededogen is zonder grenzen, p 29
* Edel Maex, Mindfulness, In de maalstroom van je leven, p 153 - p154

Mediteren als een goede gewoonte en waarom dit niet handig is

Themasessie woensdag 24 februari 2021 om 19.30 u. met Rob Vincken

Gewoontes ontstaan vanzelf als je iets vaker doet. Je doet het automatisch waardoor het minder energie kost. Er zijn goede gewoonten en minder goede gewoonten. Denk aan tandenpoetsen en sigaretten roken.

Meditatie lijkt dan wel te passen bij de goede gewoonten. Toch klopt dat niet helemaal. Als we meditatie uit gewoonte gaan doen, dan mediteren we automatisch. En ondanks het feit dat we in meditatie aanwezigheid oefenen sluipen ook hier soms gewoonten in. Niet alleen als 'afleiding-en dan breng mijn aandacht weer vriendelijk terug', maar zelfs in de vorm van 'afleiding-en-dan-breng-mijn-aandacht-weer-vriendelijk-terug'.

Ook het terugbrengen kan een automatisme worden. Soms vinden we een rustige plek in onze meditatie en je kunt dan de neiging krijgen diezelfde plek te gaan opzoeken. Ook dat kan een gewoonte worden.

Maar misschien het belangrijkste is wel dat je het moment van gaan zitten bewust wilt meemaken.

Je gaat niet zomaar zitten, maar je kunt je bewust zijn van wat je beweegt om te gaan zitten en hoe je gaat zitten. Misschien rond dezelfde tijd, misschien iedere dag, maar niet uit gewoonte.

Wisselen van spoor

Themasessie woensdag 17 februari om 19.30 u.
met Yvette van der Slik

We hebben in kleine groepjes stilgestaan bij grote verschuivingen in je leven. Aandacht voor deze keerpunten brengt ons in contact met onze kracht en onze diepere intenties.  De echte keerpunten gaan vaak gepaard met de stress van het oude dat niet meer past.
Het delen van deze keerpunten in de kleine groepjes voelde fijn en intiem. Mooi om te merken dat de retraite zou vertrouwd en veilig voelt dat het delen van deze hoogte- en dieptepunten mogelijk is.
En mogelijk kan het stilstaan bij keerpunten ons helpen om ook nu ruimte te maken voor verandering als iets niet (meer) bij ons past.


'Only when falling on my back
did I stop and see the sky'
- Mark Nepo -

Verwachtingen

Themasessie woensdag 10 februari met Beja Pingnet: "In deze meditatie nodig ik je uit om verwachtingen te onderzoeken: verwachtingen die je hebt naar een ander én de omgekeerde beweging, verwachtingen van een ander naar jou toe. En vooral wat dit met je doet".

Intenties, acties en de toekomst

Themabijeenkomst 3 februari met Marieke Delannoy

Soms merken we meteen effect van iets wat we doen. Dat is fijn: korte termijn bevrediging. Een gevoel van slagen of lukken.
Wat onze acties van vandaag echter op lange termijn voor effect hebben, is onduidelijk. Wat onze acties van nu uiteindelijk teweegbrengen, kunnen we niet overzien.

Soms planten we in dit leven een zaadje, wat misschien in een volgend leven pas vruchten af werpt. Wat echter belangrijk is, is welke zaadjes we planten, welke zaadjes we water geven…

Eigenlijk weten we ook niet wat het samen zijn in deze retraite uiteindelijk zal brengen. We weten niet wat het op lange termijn zal betekenen of doen, niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor onze omgeving en misschien ook de hele wereld om ons heen. Het is in ieder geval al heel bijzonder dat we hier met zoveel mensen samenzijn. En misschien dat we in dat samen zijn ook zaadjes kunnen planten en kwaliteiten water kunnen geven die we willen laten groeien, in onszelf en de wereld om ons heen.

In meditatie willen we ook soms graag meteen effect opmerken. Soms zouden we heel graag een fijn gevoel willen halen uit de meditatie, of een gevoel van lichtheid en liefde ervaren. Echter in meditatie, net zoals in het leven, gaat het niet om het directe resultaat. Het gaat erom dat je hier zit, elke keer opnieuw, en vertrouwt op het lange termijn effect. En eigenlijk weten we niet wat dit zal zijn.
Wat wel belangrijk is, is dat we hier niet alleen zitten voor onszelf. Als we oefenen met meditatie, oefenen we in geduld, kalmte, vertrouwen, aandacht,… En hier hebben onze naasten, onze vrienden en familie ook profijt van. En wie weet heeft het uiteindelijk nog een veel groter doel. Als we met z’n allen hierin kunnen oefenen, kan dit ook effect hebben op de hele wereld.

Misschien heb je ook een visie of hoop voor de toekomst? En dit kan richting bepalen in je leven. En als je een richting bepaalt die je op wilt, dan is het ook makkelijker om je intentie te bepalen voor deze dag, deze week of deze maand.
Leven in de richting van wat je wil in de plaats van wegkomen van wat we niet willen.

Dus kan je bewust kiezen voor wat jij belangrijk vindt, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen, en misschien wel voor de wereld.

Marieke deelde aan het eind van de meditatie de tekst “A Vision” van Wendell Berry.

Blending Body, Mind and Heart

Trish nam ons mee in een krachtige oefening 'The 5 pointed practice'. Ze vertelt dat ze deze oefening graag aanreikt als ‘bookends’ (een soort boekensteun) waarmee je een reguliere mindfulnes oefening kunt starten en afronden. De oefening biedt ook een prettige manier om de dag te starten en vanuit dit ruimere perspectief de dag in te gaan.

Deze '5 pointed practice' deelt Trish met ons als oefening en als korte teaching. Ze zet na de oefening boeiend uiteen voor welke kwaliteiten deze 5 points in de oefenen staan, de kracht in de verbinding en balans tussen de verschillende points.

Trish Bartley komt uit de UK en is ervaren mindfulness trainer en opleider.

Vrijheid door verbinding

Themabijeenkomst 27 januari met Rob Vincken

Bij vrijheid denken we vaak aan nergens aan gebonden zijn en doen wat je wilt.
Vrijheid op deze manier is beperkt. We weten soms niet goed wie we echt zijn en we weten ook soms niet goed waar we heen willen.
Zo kunnen we soms in vrijheid voor een pad kiezen, voor een relatie kiezen, die eigenlijk helemaal niet bij ons past.
Contact met ons diepere zelf, bewustzijn van het hier-en-nu en een open blik voor de wereld om ons heen zijn nodig om betekenisvolle keuzes te maken die passen. Verbinding met onszelf laat ons zien wie en wat we zijn. In de mindfulness beoefening versterken we die verbinding en krijgen we zicht op gedachten, gevoelens en wat ons beweegt. Als we daar niet bij stilstaan dan is er geen sprake van veel vrijheid en wordt je geleid door impulsen en gewoonten, die misschien helemaal niet passen bij wie je bent. Mindfulness helpt daarnaast ook om een reëler beeld van de wereld om je heen te krijgen, waardoor je mogelijkheden ook anders gaan uitzien.

Net de verbinding met onszelf en de verbinding met de wereld om ons heen geeft helderheid en betekenis. Mindfulness is hierbij een voorwaarde. Als we niet bewust zijn wat we doen dan leven we op automatische piloot. Dat is alles behalve vrij.
De vrijheid om te zijn met wat er is. De vrijheid om te accepteren wat je niet kunt veranderen en de vrijheid om dat te doen wat voor jou past en dat miss ook nog past bij het leven en de mensen om je heen.
Vrijheid door verbinding.  

Waarden, waardigheid, verontwaardiging

Themabijeenkomst 20 januari met Henry Teitelbaum

Tijdens onze opleiding als Mindfulness-trainer kwamen we deze quote tegen:

“Als je waarden hebt, ga je af en toe verontwaardigd worden.
Let er op, dat je waarden hun waardigheid niet verliezen.”

Met alles wat er nu aan het gebeuren is, op allerlei vlakken (Corona, vaccinatie, wel of niet naleven van de maatregelen en beperkingen, de situatie in de VS, de milieu-crisis, ...) is er veel verontwaardiging merkbaar.
Hoe kan ik daar heilzaam mee omgaan?

We ervaren allemaal wel eens verontwaardiging.
Dit gebeurt des te meer wanneer een situatie of gesprek onze kernwaarden aantast of kwetst.
Het is net in zo'n situaties dat we gemakkelijker overreageren. Intern en/of extern.
We zijn begonnen met een meditatie die op ontdekkingstocht gaat naar de eigen gevoelig liggende waarden. Waar en wanneer word ik "getriggerd"?
Welke waarde komt hier in het gedrang?

Een aantal waarden die zeer vaak tevoorschijn kwamen in de chat, zijn gelinkt aan eerlijkheid/oneerlijkheid, vertrouwen/misbruik van vertrouwen, onrecht.

Veel belangrijke maatschappelijke veranderingen hebben hun oorsprong in acties genomen vanuit een diepe verontwaardiging.
Is er dan iets mis met "verontwaardigd zijn"? Hier kwam een boeiend en geanimeerd gesprek op gang, met dit als thema.
Uiteindelijk kwamen we bij een aantal punten:
Zoals de basis-zin terecht zegt: wanneer je waarden hebt, ga je regelmatig verontwaardigd zijn.
Het punt hier is niet, dat hier iets mis mee is. Maar wel dat je jouw waardigheid kan verliezen wanneer je je laat meeslepen door jouw reactie.

Handelen om iets in gang te brengen vanuit verontwaardiging is héél belangrijk.
Sta eerst stil bij wat je wil bekomen als resultaat. Hoe gebruik je best jouw gevoel van verontwaardiging, om tot het beste resultaat te komen?

Perfectionisme, een last of een kracht?

Themabijeenkomst 13 januari om 19.30 u. met Beja Pingnet

In deze meditatie staan we stil bij perfectionisme aan de hand van enkele vragen:
 
* Ben jij of zie jij jezelf als een perfectionist ?  In welke mate ? Op welke terreinen?
* Wat wil je vermijden ?Wat wil je bereiken met je perfectionisme?
* Zijn er specifieke woorden die jouw perfectionist gebruikt ? Bv. je moet - je mag niet?
* Is perfectionisme voor jou een last of een kracht?
* Op welke manier zou je de kracht van perfectionisme (meer) kunnen ervaren?

Ook als je jezelf niet herkent als perfectionist, ben je welkom; je kan eventueel een ander gedrag of gewoontepatroon onderzoeken.
Na de meditatie is er een korte theoretische uiteenzetting over perfectionisme en is er ruimte om te delen voor wie dat wil.

Fysieke pijn, spanning en ongemak

Themabijeenkomst woensdag 16 december om 19.30 u. met Beja Pingnet

Beja: Een vriendin ambulancier vertelde me onlangs: Als ik opgeroepen word na een ongeval om mensen naar het ziekenhuis te brengen, klagen ze eigenlijk weinig over fysieke pijn maar veel meer over de zorgen die ze zich maken. Zoals bijvoorbeeld: Ga ik mijn job nog kunnen doen? Zal ik nog kunnen skiën? Hoelang gaat dit duren? Wie gaat er voor mijn kinderen zorgen, als ik dit zelf niet meer kan?
Vreemd, zei ze, mensen zeggen zelden: Oei, mijn been doet zeer, of ik heb pijn aan mijn ribben.

Een Mindfulness cursiste vertelde: Ik had nekpijn en hoofdpijn, ik ergerde mij want ik wou deze meditatie (over fysieke pijn) goed volgen en ik dacht: “vervelende hoofdpijn, zo kan ik niet mediteren”. Toen was er plots een flits die me zei: “Als ik nu eens zou doen wat Beja vraagt”. Ik heb dan mijn aandacht naar de pijn gebracht, zacht en vriendelijk; dat ken ik eigenlijk niet. Toen ging ik de pijn pas écht voelen, maar na enige tijd merkte ik dat de pijn verminderde. Bijzonder, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Gewoonlijk wordt die pijn, als ze er één keer is, alleen maar erger en dat duurt dan enkele dagen. Daar ga ik thuis nog mee oefenen !

Gewoonlijk willen we de pijn niet; we vechten ertegen of we vluchten ervan weg. We spannen onze spieren aan, we verkrampen, we maken ons (dikwijls overbodige) zorgen en we zijn bang, kwaad of verdrietig; een automatische reactie, een spontaan en onbewust proces. Dit is zeker niet verkeerd; de vecht- en vluchtrespons is een bekende stressreactie en het is maar goed ook dat we die hebben. Gelukkig dat we onze hand wegtrekken als we, per ongeluk, de kachel aanraken, of dat we weg springen als een snel rijdende auto te dichtbij komt. Maar helaas, als we dit te lang of te veel doen, wordt de pijn alleen maar erger: vechten tegen werkt niet.

In deze meditatie geven we, zacht en vriendelijk, aandacht aan een plek in ons lichaam waar we fysieke pijn, spanning of ongemak gewaarworden. Ik nodig je uit om er naartoe in plaats van ervan weg te lopen of ertegen te vechten. Daarbij kan je kiezen of je volgt of niet; je kan altijd je aandacht laten rusten op je adem of een ander anker. We onderzoeken dit ongemak, deze plek, en de gedachten en gevoelens die ermee samen hangen. Dit is niet simpel, zeker niet voor wie chronische pijn heeft; het vraagt moed en mildheid om deze weg te bewandelen. Mediteren is een pad voor moedige mensen. Zo leren we zien en voelen hoe we ons dagdagelijks opspannen, welke gedachten en gevoelens we hebben en hoe we zelf pijn en spanning en ongemak onbewust in stand houden.
Na de meditatie volgt er een theoretische uiteenzetting en is er ruimte om te delen voor wie dat wil.

Je bent wat je eet

Je bent wat je eet is het thema van de mindfulness-sessie van deze themabijeenkomst woensdag 2 december om 19.30 u. met Mark Franck
 
Mindfulness gaat over verbinden, met jezelf en met alles buiten jou, want uiteindelijk is alles met elkaar verbonden toch?
Mark gaat met ons stilstaan bij de vragen hoe we ons kunnen verbinden met voedsel en wat tot ons dieet kan behoren, onze huidige relatie met eten en de bewondering van de eetbare wilde natuur en voedselketens.

Procrastineren

Minfulness meditatie met met Franca Warmenhoven over uitstellen, weerstand en moeten...Thema 'Procrastineren'

Bijeenkomst 25 november met Franca Warmenhoven

Franca vertelt:
Het thema van vorige thema-avond was: ‘procrastineren’, oftewel uitstelgedrag. Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu zijn we het dus echt even ‘aangegaan’….;-)
Procrastineren klinkt alsof je met iets heel belangrijks bezig bent en we doen het allemaal. We stellen dingen uit, gaan dingen uit de weg en hebben hier allemaal onze eigen maniertjes voor. Het interessante is dat we dit zelfs doen met dingen die echt belangrijk voor ons zijn.
Deze avond hebben we wat dieper gekeken naar de grond van ons procrastineren, met als inspiratie de woorden van David Whyte:
 
“Procrastination is not what it seems… What looks from the outside like our delay; our lack of commitment; even our laziness may have more to do with a slow, necessary ripening through time and a central struggle with the core realities of any endeavor to which we have set our minds. To hate our procrastinating tendencies is in someway to hate our relationship with time itself, to be unequal to the phenomenology of revelation and the way it works its own quiet way in its very own gifted time, only emerging when the very qualities it represents have a firm correspondence in our necessarily struggling heart and imagination.
 
Enerzijds worden we uitgenodigd om geduld te oefenen en te beseffen dat alles zijn eigen tijd heeft. Anderzijds ligt er ook een uitnodiging om te zoeken wat er aan de basis ligt van ons uitstellen. Om het onderzoek naar het procrastineren aan te gaan. Want: ‘What is in the way, IS the way!’
 
We hebben gezeten met ons procrastineren, niet om onszelf streng tot de orde te roepen, maar vanuit een open onderzoek. Wat ben jij op dit moment aan het uitstellen? En durf je er echt naar te kijken? Zijn het triviale dingen, of de grote dingen van het leven die je nu even niet aan gaat? Het blijft een interessante dans om niet in het ‘moeten’ en ‘veroordelen’ terecht te komen, maar ook niet in een aandachtsloos proces van procrastineren terecht te komen.
Zo lang we het proces met nieuwsgierigheid kunnen onderzoeken, ontdekken we misschien wel het inzicht en de ruimte achter het procrastineren:
 
‘Procrastination helps us to be a student of our own reluctance, to understand the hidden darker side of the first enthusiastic idea, to learn what we are afraid of in the endeavor itself; to put an underbelly into the work so that it becomes a living, satisfying whole, not a surface trying to manipulate us in the moment.” (David Whyte)

Dankbaarheid

‘Dankbaarheid’ met Franca Warmenhoven

‘It is not happiness that makes you grateful,
it is gratefulness that makes you happy.’
 
Dankbaarheid lijkt iets te zijn wat ons kan overkomen, bijvoorbeeld als we iets moois of fijns meemaken. Maar dankbaarheid kan ook een keuze zijn: Een keuze om van moment tot moment wakker te zijn voor dat waar we dankbaar voor kunnen zijn.
Franca zal vanavond het thema dankbaarheid meenemen in de meditatiebegeleiding en hoe je dit in je beoefening kunt brengen.

Via deze link kun je al eens kijken naar een video van David Steindl-Rast 'Want to be happy? Be grateful!'

Van niets komt iets

Themasessie woensdag 16 september om 19.30 u met Rob Vincken met het thema 'Samen niksen'.

Van niets komt iets.
En los van welke God hier met zijn tengels aan heeft gezeten, dat is niet niks.

Wat betekent dit voor ons in onze meditaties?

Waarschijnlijk is het allemaal begonnen met de ‘Big Bang”.
Klaarblijkelijk kwam deze grote knal voort uit het niets. Neem daarbij de evolutie waaruit wij voortkomen.
Dit wondertje is niet niks.
En dit wonderbaarlijke is nog steeds heel goed zichtbaar voor iedereen die de ruimte neemt om echt om zich heen te te kijken en te ervaren. En als je nu de ruimte neemt om stil te staan bij de ‘Big Bang’ en de evolutie dan is ook herin het wonderbaarlijke nog steeds voelbaar. Maar wij hebben dit al zo vaak gezien en daarbij staan we niet zo veel stil bij onze ervaringen. Op deze manier missen we de wonderbaarlijke dimensie van het leven.

Mindfulness opent.
Mindfulness helpt om ruimte te maken voor je ervaring. Daarbij wordt de dimensie van het wonderbaarlijke meer en meer zichtbaar. Het wonderbaarlijke helpt om dichterbij het leven zelf te komen.

Iets komt uit niets.
Iets bestaat tegen de achtergrond van niets.

In meditatie kun je het niets soms ervaren als de plek waar gedachten in ontstaan, de ruimte tussen inademing en uitademing, de stilte tussen geluiden en de stilte onder geluiden. Maar het niets is miss ook wel de container waarin alle ervaring plaatsvindt.
Maar niets is niets. En jij bent iets en jij bent niets.
 

"We  live in illusion and the appearance of things
There is a reality. We are that reality
When you understand this, you see that you are nothing,
and being nothing, you are everything. That is all."

~ Kalu Rinpoche ~

Je kunt hier naar de video van Alan Watts kijken: Nothingness is the Ultimate Reality

Amor fati - De liefde voor het lot'

Themabijeenkomst woensdag 11 november om 19.30 u. met Fleur Helewaut
 
In een wereld waar zo veel gebeurt en te gebeuren staat, waar is mijn plaats als mens?
Hoe verhoud ik mij tot deze wereld en al wat daarin leeft?
De voorbije maanden hebben ons regelmatig voor uitdagingen geplaatst, ons verplicht onze grenzen op te zoeken, flexibel te zijn,….ook op momenten waar het ons misschien compleet overspoelde en we vooral onmacht ervaarden.
Ook op andere momenten in ons leven hebben we al onmacht ervaren en het gevoel gehad geen invloed te hebben, te moeten ondergaan.
Maar hoe (on)machtig zijn we precies als mens?

Deze avond staan we stil bij hoe mindfulness en de liefde voor het lot hand in hand gaan. We gaan dieper in op ons mens-zijn, ons lot van mens-zijn en hoe ons dat richting kan geven in de zingeving van ons leven

Tussen hoop en vrees

Themabijeenkomst woensdag 4 november om 19.30 u. met Rob Vincken
 
Waar liggen kansen en wat heeft mindfulness hiermee te maken?
Wat moeten we hiermee, wat leren we hiervan en waar moet dit heen?
Hoe de Amerikaanse verkiezingen de wereld op zijn kop zetten.

Afgelopen week hebben we ook al stilgestaan bij een groot probleem, namelijk corona.
Hoewel we al heel wat tijd met corona hebben doorgebracht lijkt het toch belangrijk om stil te staan bij de corona in ons leven. Hierbij ruimte makend voor wat er is aan gedachten, gevoelens en fysieke sensaties.

Of we het nou willen of niet corona raakt ons allemaal. Om al die bewuste en onbewuste aanrakingen te verwerken is ruimte en aandacht nodig. Af en toe stilstaan maakt zaken helderder waardoor je je beter kunt verhouden tot de pandemie.

Help

Mindfulness meditatie met Rob Vincken 1 november 2020

Help!

I need somebody
(Help!) not just anybody
(Help!) you know I need someone

Help!
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone, I'm not so self assured (but now these days are gone)
(And now I find) Now I find I've changed my mind and opened up the doors
Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
And now my life has changed in oh so many ways (and now my life has changed)
My independence seems to vanish in the haze
But every now and then I feel so insecure (I know that I)
I know that I just need you like I've never done before
Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the…
When I was younger, so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone, I'm not so self assured (but now these days are gone)
(And now I find) now I find I've changed my mind and opened up the doors
Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me, help me, help me, ooh

Rob stelt ons de vraag: Hoe past dit in onze wereld en wat heeft mindfulness hiermee te maken.

Masculine & Feminine energy

Themabijeenkomst 21 okt met Yvette van der Slik


Vanuit het diepste spirituele perspectief is alles één binnen het universum. Maar zodra dat eenzijn zich splitst en zich manifesteert in oneindige vormen, wordt dualiteit gecreëerd. De meest fundamentele van alle dualiteit is mannelijke en vrouwelijke energie. Dit is de Yin / Yang die in het hele gemanifesteerde universum verschijnt.
Hoe kunnen deze tegenpolen een creatieve bron zijn voor onze persoonlijke ontwikkeling?

“Wisdom tells me I am nothing.
Love tells me I am everything.
And between the two my life flows.”
― Nisargadatta Maharaj
 
Yvette nam ons mee voor een exploratie rond deze tegenpolen met de uitnodiging om deze te ervaren, los van gender. Waar zie je jezelf binnen dit spectrum? Meer yin of ervaar je jezelf misschien meer Yang?

In de meditatie reikte Yvette de volgende woorden aan als handvat naar de belichaming van deze 2 polariteiten.

Qualities of masculin & feminine principles

Strong - Yielding
Directional - Circular
Stability - Change
Form - Flow
External - Internal
Objective - Subjective
Rational - Intuitive
Observing - Connecting
Discipline - Surrender
Challenging - Supportive

Tevens werd stil gestaan bij de schaduwkanten van deze polen? Ofwel de onvolwassen vrouwelijke en de onvolwassen mannelijke energie.
Bv wat als discipline zonder vrijheid wordt ervaren. En hoe uit zich vrijheid zonder discipline.
Van hieruit werd ook stilgestaan bij de meer geïntegreerde volwassen mannelijke en vrouwelijke energie.
 
“Power without love is reckless and abusive,
and love without power is sentimental and anemic.
Power at its best is love implementing the demands of justice,
and justice at its best is power correcting everything that stands against love.”
 
Martin Luther King Jr.

Met veel dank aan Miles Kessler en Kirsten Neff.

'Zwart en wit hoeft niet altijd zwart / wit te zijn'

14 oktober om 19.30 u met Sumaya en Franca: 'Zwart en wit hoeft niet altijd zwart / wit te zijn'

Sumaya El Houba zal een meditatie begeleiden en daarna zullen Sumaya en Franca vanuit hun eigen perspectief spreken over de beleving van racisme en discriminatie en iedereen uitnodigen om stil te staan bij de eigen en gezamenlijke beleving. We zijn nieuwsgierig wat we met elkaar kunnen ontdekken!
In het leven van alledag ontmoeten we vele blinde vlekken in ons zelf en onder elkaar. Soms worden die blinde vlekken passief of actief achterhaald doorheen een proces dat niet altijd zo evident is.
In de Soefi traditie vertelt het beroemde komische verhaal van de twaalfde-eeuwse wijze, mullah Nasruddin, op handen en knieën zoekend onder een straatlantaarn.
‘Wat ben je kwijt?’ vraagt een buur. ‘Mijn sleutel,’ antwoord hij. De buren helpen hem in de zoektocht naar zijn sleutel, heel voorzichtig en met veel precisie tasten ze elk stukje grond af in het bijzijn van een lamp. Niemand vindt de sleutel. ‘Wacht, Nasruddin,’ zegt iemand eindelijk, ’waar ben je je sleutel kwijt?’ ‘In mijn huis’. ‘Maar waarom zijn we dan hier op de grond buiten aan het zoeken?’ ‘Omdat ik natuurlijk hier beter kan zien, onder het licht van de straatlamp.’

Soms is het makkelijker om in dezelfde plekken te kijken en problemen te isoleren zonder de schaduwkanten op te zoeken. En toch is er een verlangen om breder te durven kijken en ons te verplaatsen in ongekende terreinen zodat we als gemeenschap geen kansen missen om samen te evolueren.
Inzichten komen niet vanzelf en racisme blijft vaak nog steeds een taboe onderwerp. Er over praten en het benoemen is een essentiële stap in het actief ondersteunen van de ontworteling van structurele en individuele racisme. Een ongemakkelijk en pijnlijk gebeuren, en toch zo noodzakelijk. Net zoals het ontsmetten van een wonde kan prikken, maar nodig is voor de genezing.
Het is van belang om niet te vervallen in veralgemeningen en vijandigheid. Maar om te focussen op het gedrag en acties dat aan de oorzaak ligt van de diepe kwetsing en hoe men daardoor verbanden blijft leggen met afkomst en huidskleur. Het blijft een delicate evenwichtsoefening waarin afstemmen met een niet-oordelende attitude, compassie en openheid soms ver zoek is. Waar het juiste midden ligt in dit menselijke delen is voor velen nog onbekend en een blijvende zoektocht. We weten alom dat we jammer genoeg generaties lang getraind zijn om deze blinde vlekken te negeren en vooral deze gesprekken niet te hebben.
De bedoeling van het samen komen en het benoemen van racisme is van belang om het vertrouwen in de medemensen, samenleving en instituties te stimuleren. Er is geen stappenplan maar wel een richtingaanwijzer en meerdere handvaten die uitnodigt naar een diepere verandering op zowel individueel als maatschappelijk niveau.
Hoe kunnen we beter samenleven en hoe houden we onze relaties ondanks de vele ongemakkelijke ondertonen centraal?
Hoe kunnen we zo een groot obstakel zoals racisme die grote gapende wonden en chronische stress creëert serieuzer nemen, actief aanvaarden als problematisch zonder er te veel om heen te dwarrelen?

De kracht van de groep

Samen zitten. Samen zijn. Samen wakker. Samen sterk. Samen leven.
Themasessie met Rob 7 oktober

De kracht van de groep in mindfulness
De groep kun je zien als een aparte entiteit. En vooral bij een groep geldt dat het meer is als de som der delen, de opgetelde individuele ervaringen. In een groep is er een extra energie beschikbaar.
Groepen kunnen grootse dingen doen.
Een groep heeft, net als een individu, een karakter, gewoonten, richting en is zich meer of minder bewust van zichzelf. Het bewustzijn van de groep is afhankelijk van het bewustzijn van de deelnemers. Deelnemers kunnen hun ervaringen delen binnen de groep. Als de groep hiervoor ruimte maakt ontstaat er groepsbewustzijn. Het groepsbewustzijn wordt gevoed door de inbreng en diepte van de individuele ervaringen. De groep kan zich zo bewust worden van zichzelf.
Wat voelen we, wat denken we, wat zijn onze drijfveren en kunnen we hiermee zijn.
Verdieping hiervan kan komen door als groep ook stil te staan bij de schaduw van de groep (daar waar de groep doorschiet en de verwerking van traumatische ervaringen van de groep). Door de diepere lagen te verkennen van wat de groep beweegt ontstaat er een heel bewuste groep.
Mindfulness als het mechanisme dat ruimte maakt voor de directe ervaring is de perfecte tool voor het bewustworden van groepen.
Daarnaast helpt mindfulness om dingen te zien, te ervaren, zoals ze zijn. Hierdoor kunnen het individu en de groep zich afstemmen op de aard van het leven zelf.
Dan kan een groep een aandeel hebben in de zich ontvouwende evolutie.
Samen zitten, samen zijn, samen delen en samen bewegen.

Zijn met wat er is

Meditatie met Rob Vincken

Leven en Dood, Het Gouden Randje

Themasessie met Beja 30 september

'Leven en Dood, Het Gouden Randje'

Beja vertelt:
Ik vind het spannend om een thema avond te begeleiden, vooral omdat ik een heel persoonlijk thema gekozen heb. Het was origineel niet mijn keuze om deze thema avond te begeleiden maar door een wisseling met een collega kwam ik “toevallig” uit op vanavond, woe 30 sept. En, toeval is dat wat je toevalt. Dus dacht ik, laat me dit maar aannemen.

Het thema dat ik gekozen heb is: Leven en Dood, Het Gouden Randje.
Leven en Dood: gewoonlijk zijn we blij met het leven, en omgaan met de dood, is moeilijker. De dood komt dikwijls onverwacht en soms zien we ze wél aankomen, maar ook dan komt ze mogelijk toch nog onverwacht, ook al is het misschien zelfs een opluchting. Zo was het bij mij, bij ons, in onze familie.

Morgen, 1 oktober, of vannacht eigenlijk, is voor mij een bijzonder moment want 35 jaar geleden is mijn jongste broer gestorven. Hij was 20 en ik was 29 jaar. Mijn leven is op dat moment radicaal veranderd. Ik vind het bijzonder hoeveel verdriet ik nog steeds kan voelen, zeker als ik er de tijd voor maak.
Mijn broer, de jongste van 6 kinderen, mijn lievelingsbroer, had Hodgkin kanker en kreeg 2 jaar lang zware chemo- en radiotherapie. Ik zag hem fysiek achteruit gaan en dat raakte me diep. In onze familie werd er alleen gesproken over cijfers en behandelingen: 97% kans, 66%,  33%, beenmergtransplantatie, steriele kamer en dan “we kunnen niets meer doen”.
Er werd niet gesproken over gevoelens en zeker niet over doodgaan. Palliatieve Zorg bestond nog niet in België. Ik voelde me alleen met mijn verdriet en mijn wanhoop.

In die periode had ik regelmatig astmacrisissen met ziekenhuisopname, en die crisissen werden steeds heftiger. Ik kon het niet meer hanteren; het was een donkere periode in mijn jonge leven.
Als wetenschapper, ik heb vroeger fysica gestudeerd, had ik alleen interesse voor alles wat wetenschappelijk bewezen kon worden; iets anders bestond toen niet voor mij. En plots was daar de dood en wist ik, voelde ik, dat mijn broer bij mij was. Onmogelijk en onverklaarbaar.

Ook nu, kan ik dat soms nog heel goed voelen; dan is hij bij mij, op mijn rechterschouder. De vraag: “doodgaan, wat is dat ?” heeft me langdurig bezig gehouden. Ik heb er nog steeds geen antwoord op, maar ik kan er nu rustiger mee omgaan.

Door de heftigheid van mijn gevoelens en mijn zware astmacrisissen ben ik op zoek gegaan in de wereld van de psychologie en psychotherapie. Ik heb vele cursussen, therapieën en opleidingen gevolgd. Ik heb ook leren mediteren. Daardoor is er nu een grote rijkdom in mijn leven, die er anders vermoedelijk nooit geweest zou zijn. Het was een heel proces, het was niet simpel en heeft lang geduurd. Maar nu, 35 jaar later, kan ik wel zeggen dat ik veel geoogst heb vanuit die donkere periode. Ik heb geleerd om gevoelens te durven voelen en erover te praten; ik heb leren luisteren naar mijn lichaam en ben rustiger gaan leven, andere dingen gaan doen en nog zoveel meer. Dat is het gouden randje rond de donkere wolk.

In deze meditatie nodig ik je uit om te kijken naar een donkere wolk uit je verleden en om stil te staan bij het gouden randje dat je “gekregen” hebt dankzij deze moeilijke ervaring. Daarna kan je, als je dat wil, kijken naar een donkere wolk in je leven nu. En als je er later op zou terugkijken, welk gouden randje zou er dan kunnen zijn ? Of, welk gouden randje zou je jezelf toewensen ?

Een half jaar online retraite

Mindfulness talk met Rob Vincken over de gezamenlijke reis in de online retraite.

29-09-2020

29 maart om 10 uur zijn we gestart met onze online retraite.
In onze eerste retraite nieuwsbrief hebben we onze wens als volgt geformuleerd.
“Het verlangen naar verbinding is er. Tegelijk mogen we niet echt samen zijn. Dus klappen we samen voor de artsen, verpleegkundigen en anderen die in de zorg aan het werk zijn. Ontroering voor wat er ontstaat, verdriet om wat er niet meer is, meer bewustzijn voor de dingen die er echt toe doen…”

De retraite die gestart is tegen de achtergrond van de corona pandemie inmiddels 6 maanden op pad. Schoorvoetend gestart, aftastend, en vooral zoekend hebben we elkaar ontmoet, uitgedaagd en vooral stil gestaan en gezeten.
Het is ontroerend om te ervaren hoe het samenzitten ons bij elkaar heeft gebracht. Hoe de retraite een veilige haven is geworden van waaruit menig schuitje het onbekende heeft opgezocht. Samen hebben we de donkere wolken en hevige stormen in onszelf maar ook de soms wel erg akelige berichten uit de wereld niet vermeden, maar juist een plek gegeven. Er is verbinding ontstaan, en een veilige haven en vooral heelheid en hoop.

Wie had kunnen denken dat dit we samen zo een mooie reis konden maken. En de reis gaat verder, nog steeds samen zoekend en voelend.
We willen iedereen bedanken voor het samen dragen van deze retraite. Het begeleidingsteam, drijvend en sturend door weer en wind, altijd paraat. Daarbij is het bijzonder mooi om te zien hoe onze begeleiders ook als deelnemer meedoen in deze retraite.  
Ook heel veel dank aan onze mooie deelnemers. Maar ook de deelnemers die ieder op hun eigen manier hun aanwezigheid delen. Regelmatig worden schaduwen en licht gedeeld. En wat erg veel power en verbinding geeft is de massaliteit waarmee we samen zitten. En het is ook echt samen zitten. Gezamenlijke bewustheid op zoek naar kern van ons bestaan.  

Het pad van hoop is er en we kunnen ons toestaan om het verder te ervaren en verdiepen.

Dank, dank, dank voor het samen reizen.
Liefs
Namens het begeleidingsteam
Rob

Dankbaarheid

Meditatie over dankbaarheid met Franca Warmenhoven

'Connecting to a sense of our common humanity' met Trish Bartley

Body stretch en mediatie met Trish Bartley

'Connecting to a sense of our common humanity'

Trish Bartley heeft ons in de meditatie meegenomen aan de hand van het thema common humanity.
Ze verwees in haar talk naar Ubuntu, een ethische of humanistische filosofie uit het zuidelijke deel van Afrika.  
 
Ubuntu is the very essence of being human.
Ubuntu speaks particularly about the fact that you can’t exist as a human being in isolation.

It speaks of our interconnectedness.
You can’t be human all by yourself, and when you have this quality - Ubuntu - you are known for your generosity.

We think of ourselves far too frequently as just individuals, separated from one another, whereas we are connected and what we do affects the whole world - what we do…spreads out…it is for the whole of humanity'. 

Tutu, 2000


Trish deelde ook de link naar de talk van Richard J. Davidson: How mindfulness changes the emotional life of our brains.

Evenwicht vinden

Thema-sessie met Henry op 15-4-2020 over mildheid, vriendelijkheid, evenwicht vinden.

Taoistische meditatie - Calling back the spirits

Thema-sessie met David op 17-4-2020: Calling back the spirits

Tibetaanse meditatie - The three letting be's

Thema-sessie met David op 17-4-2020: The three letting be's

Streng zijn en meditatie

Thema-sessie met Fleur op 10-4-2020.

Onrust laten zakken - een quick-fix

Thema-sessie met Fleur op 15-4-2020.

Stille zaterdag

Avond-Thema-sessie met Franca op 11-4-2020.

Is er rijkdom en overvloed of crisis?

Thema-sessie met Franca op 11-4-2020.

Een kalme, stille geest of een heldere, inzichtrijke geest?

Themasessie woensdag 9 september om 19.30 u met Henry Teitelbaum

Moet er een keuze gemaakt worden?

Mindfulness, zoals we die beoefenen hier in het Westen, is gebaseerd op Jon Kabat-Zinn’s verwerking en vertaling naar een Westers kader van één bepaalde toespraak van de Boeddha’s leer, nl. de Satipatthana Sutta.

Dit is één van de belangrijke toespraken van de Boeddha, wat praktijk betreft. Het beschrijft, in detail, het hele procesmatige verloop van meditatie.
Meditatie, als een praktijk om zich te bevrijden van de illusies, veronderstellingen, onrealistische verwachtingen, vooroordelen en kaders die, bewust en onbewust, ons leven moeilijker maken dan nodig.

In meditatie, zoals dit doorgaans wordt beleefd, kunnen we 2 schijnbaar verschillende aspecten zien:

1. Het kalmeren, verstillen, subtiel maken van de geest.
2. Inzicht scheppen in de werking van zowel de geest zelf, als het menselijk gedrag.

In Mindfulness worden deze 2 manieren van mediteren door elkaar verweven.
In het begin van een cursus ligt de nadruk eerder bij het eerste, nl. het stabiliseren van de aandacht.
In de “klassieke” uitwerking van meditatie is het ontwikkelen van een stabiele, subtiele, scherpe aandacht de fundering van waaruit het observeren dan kan beginnen.

Ik schrijf bewust “schijnbaar” verschillend.
In de realiteit zijn deze 2 aspecten constant door elkaar verweven.
Alleen is er een onderscheid tussen wat we intellectueel “weten”, en wat er tijdens het mediteren gebeurt: daar is zeer vaak, onbewust, de nadruk op het graag verstillen van de geest.

Blinde vlekken en hoop
Blinden vlekken - Blind spot

Themasessie woensdag 2 september om 19.30 u met Rob Vincken.

De 3 vragen zoals geformuleerd door Otto Scharmer van het Presencing Institute helpen ons om de blinde vlekken te herkennen. De drie vragen bieden een helder kader voor het vinden van een weg in de jungle van ons bestaan; zowel in ons persoonlijk leven alsook voor de mensheid als geheel.  

Wat zie ik niet?
Wat zie ik wel, maar voel ik niet?
Waar beweeg ik niet op wat ik zie en voel?

Rob zal vanavond dieper met ons ingaan op deze drie vragen en met name op de vraag over wat ons beweegt.

De wereld binnenlaten zoals hij is

Mindfulness meditatie met Rob Vincken

Belonging en inclusiviteit

Meditatie met Franca. Stilstaan bij vragen over belonging en inclusiviteit. Silence is compliance.

(Helder) kijken naar de ongelijkheid in onze samenleving
Welke groepsidentiteiten heb ikzelf en hoe kunnen deze mij meer gesloten maken?
Hoe verhoud ik me tot het thema discriminatie?
Hoe nodigen wij als individu en wij als samenleving 'anderen' uit
om er te mogen zijn?
Welke groepsidentiteiten herken jij in je eigen conditionering?
Ken je je eigen bewegingen van je zijn rond dit onderwerp?
Wat is je intentie als het gaat om het onderwerp van inclusiviteit?
 
‘The crow is just itself, the stone is just itself, the mountain is just itself and the sky is just itself.

We are the one part of creation that knows what it’s like to live in exile.

The ability to turn your face towards home is one of the great human endeavours.’

David Whyte

Corona en de fundamenten van mindfulness

Talk en meditatie met Henry over corona en de fundamenten van mindfulness

Diep gewaarzijn

Mindfulness meditatie met Stan

RAIN meditatie

Geleide RAIN meditatie van Tara Brach
Door Franca Warmenhoven

Mindfulness-docent Franca Warmenhoven neemt je mee in een RAIN meditatie. Een Nederlands gesproken meditatie van Tara Brach.

Rain staat voor:

    Recognize: Realiseer en herken wat er gaande is;
    Allow: Toestaan dat de ervaring is precies zoals het is;
    Investigate: Verken de ervaring met aandacht;
    Nurture: Koester de ervaring met zelfcompassie.

Ervaring van gedragen worden

Meditatie met Marieke over loslaten en gedragen worden.

Onrust

Meditatie met Mathilde onrust (22-4-2020 avond)

Onrust als vermijding

Meditatie met Mathilde onrust als vermijding 22-4-2020

Vertrouwen in dit moment

Meditatie met Marij over vertrouwen.

Intentie

Mindfulness met Yvette 23-4-2020

Keuzes

Mindfulness meditatie met Rob Vincken

Onzekerheid

Marieke mindfulness meditatie 31-3-2020

Wat komt er op de voorgrond? Kwetsbaarheid

Online retraite-mediatie met Stan

Kwetsbaarheid ruimte geven

Online retraite-mediatie met Esther.

Contact met jezelf

Meditatie met Stan

Ruimte voelen in jezelf

Mindfulness met Yvette.

Alles is welkom

Mindfulness meditatie met Mathilde

Online retraite

Voel je uitgenodigd om samen te zitten in onze online mindfulness oefensessies.

Het is nog steeds gratis, zo veel en zo vaak je wilt.

Dit is de online retraite van I AM en SeeTrue!

Online

Live via zoom

3 keer per dag

Begeleide meditaties, mindful bewegen en stilte

> 3000 deelnemers

Word ook lid van de SeeTrue community

Gratis!

Sinds maart 2020
Expert in Mindfulness

1270 reviews mindfulness training seetrue ervaringen png

Vanaf 2007 meer dan 5000 tevreden deelnemers

Volg ons!

Nieuwsbrief
SeeTrue, voor aandacht, verstilling en bezinning